Masz pytania? Zadzwoń ! 572 684 309  | info@anglokursy.pl

MAM JUŻ KONTO

40 ważnych czasowników złożonych – sprawdź, czy znasz je wszystkie

Nie ulega wątpliwości, że angielskie czasowniki złożone przysparzają Polakom wielu problemów. Trudności te wynikają przede wszystkim z faktu, że nie zawsze da się je dosłownie przetłumaczyć, gdyż znaczenie niektórych czasowników frazowych jest umowne. Niemniej jednak zajmują one ważne miejsce w codziennych konwersacjach i trzeba się z nimi zaprzyjaźnić na dłużej. Aby ułatwić Ci ich naukę przygotowałem szybki przegląd 40 podstawowych phrasal verbs uporządkowanych alfabetycznie. Znajdziesz tutaj angielskie definicje, polskie odpowiedniki, przykłady użycia każdego czasownika w zdaniu oraz interaktywne ćwiczenia na angielskie czasowniki złożone. 

A jeśli wciąż Ci mało i chcesz mądrze zorganizować dalszy rozwój językowy, zapisz się na mój kurs internetowy Pokochaj Angielskie Czasowniki Złożone B1-B2, który pomoże Ci w rozumieniu phrasal verbs najczęściej występujących w potocznych rozmowach i tekstach pisanych oraz w swobodnym ich stosowaniu. Unikalna metoda kursu pozwala na efektywne przyswajanie nowego materiału za pomocą fiszek, artykułów, dialogów, podcastów, filmików oraz ćwiczeń online. Dołącz już teraz do grona zadowolonych Anglokursantów. 

 

ANGIELSKIE CZASOWNIKI ZŁOŻONE – PRZYKŁADY I TESTY

 

1. ACT UP
not work as it should  (nie funkcjonować poprawnie np. o sprzęcie)
My laptop is acting up again.

 

2. ADD UP 
seem reasonable. This verb is often used in negative sentences  (mieć sens, trzymać się kupy)
To be quite honest, there’s something about her story that just doesn’t add up.

 

3. ASK AROUND
ask many people the same question  (rozpytywać o coś) 
Have you seen my keys? No, but I’ll ask around the office.

 

4. ASK OUT
ask someone to go on a date   (umawiać się z kimś) 
Jack was shy, but finally asked Roxy out on a date.

 

5. BAIL OUT
give financial assistance  (poratować finansowo)
Well, I reckon that the government shouldn’t bail out large failing companies.

 

6. BLACK OUT
suddenly become unconscious  (tracić przytomność)
Jennifer nearly blacked out after a gruelling workout in the gym.

 

7. BREAK DOWN
stop working because of a fault   (zepsuć się)
Our TV broke down while we were watching a football match.

 

8. BRING UP
start to talk about a particular subject   (poruszać coś np. kwestię)
If there is any topic you’d like to discuss, you can bring it up at the meeting.

 

9. COME UP WITH
think of a plan or idea  (wymyślić coś)
I’m sure she will come up with a marketing plan for lead generation.

 

10. CROP UP
appear, especially when it is not expected  (pojawiać się np. problem)
I don’t know what time I’ll get out of the office. A problem’s cropped up.

 

11. CUT BACK ON
reduce the amount of something   (ograniczać coś)
I’ve decided to cut back on the amount I spend on petrol.

 

12. DAWN ON
begin to be understood by someone  (zaświtać komuś w głowie)
„It dawned on me that acting was what I wanted to do with my life” ~ Hugh Jackman

 

13. DO UP
repair and decorate a house  (odnowić coś)
If we do up the house, we may be able to sell it at a profit.

 

14. EMBARK ON
start something, especially something new or exciting   (rozpocząć)
Chen was 32 before he finally decided to embark on a career as a software developer.

 

15. FALL FOR
fall in love with somebody   (zakochać się w kimś)
Roberto fell for Alma as soon as they met. It was love at first sight.

 

16.  FALL OUT
have an argument with somebody  (pokłócić się)
Natalie often falls out with her husband over money.

 

17. FIGURE OUT
understand or solve something   (zrozumieć/ wymyślić coś)
We need to figure out a way to save up for a new apartment.

 

18. FIND OUT
get some information about something  (dowiadywać się)
How did you find out she was unable to pay off all her debts?

 

19. GET ALONG
have a friendly relationship with someone   (dobrze się z kimś dogadywać)
Do you get along with your neighbours?

 

20. GIVE UP
stop doing or having something   (zaprzestawać czegoś) 
In the end, Sarah managed to give up smoking.

 

21. HAND IN
give something to a person in authority    (wręczyć)
After some consideration, John decided to hand in his resignation. 

 

22. HANG OUT
spend a lot of time in a place or with someone   (spędzać czas)
I relax and hang out with my friends at weekends.

 

23. IRON OUT
find a way of solving difficulties or problems   (wyjaśniać/ dopracować)
I think we should arrange a meeting to iron out the final details of the contract. 

 

24. JOT DOWN
write something quickly   (zanotować)
Can I borrow your pen, please? I need to jot down a few notes. 

 

25. KEEP UP
continue something at the same level   (utrzymywać, kontynuować coś)
Well done! Keep up the good work!

 

26. KNOCK OFF
stop doing something, especially work   (kończyć np. pracę) 
Most people in my department knock off at 4 p.m. 

 

27. LASH OUT
criticize somebody in an angry way   (naskoczyć na kogoś)
The manager lashed out at me when I was late for work. 

 

28. LAY OFF
stop employing somebody   (zwalniać z pracy)
Is it true that they’re going to lay off more workers?

 

29. LET DOWN
fail to help or support somebody   (zawieść kogoś)
Please don’t let me down, I’m counting on you. 

 

30. LOOK BACK
think about something in your past   (patrzeć w przeszłość)
When you look back on your college years, do you have any regrets?

 

31. MAKE UP
invent something such as a story or an excuse   (wymyślić coś)
You’re really good at making up funny stories. 

 

32. PASS OUT
become unconscious   (zemdleć)
I think she passed out from the heat.

 

33. PICK ON
criticize or treat somebody unfairly   (czepiać się kogoś)
Why are you picking on me again?

 

34. POP IN
go somewhere for a short time   (wpaść gdzieś)
Why don’t you pop in for a drink tonight?

 

35. PUT THROUGH
connect somebody by telephone   (łączyć, przełączyć kogoś)
Could you put me through to Mr Smith, please?

 

36. RUN OUT
use up or finish a supply of something   (kończyć się, zabraknąć)
Oh, no! I’ve run out of eggs. 

 

37. STEP DOWN
resign from a position  (ustępować ze stanowiska)
Matt was forced to step down as team manager. 

 

38. TAKE OFF
remove something, especially a piece of clothing   (zdjąć np. ubranie)
Please come in and take off your coat.

 

39. TURN UP
come somewhere   (pojawiać się, zjawiać się) 
I was waiting for him in the park but he didn’t turn up. 

 

40. WORK OUT
develop in a successful way   (powieść/ udawać się)
I hope your plan to lose weight works out. 

 

PHRASAL VERBS W JĘZYKU ANGIELSKIM – TESTY ONLINE

 

ZADANIE 1

 

ZADANIE 2

 

ZADANIE 3

0odpowiedzi na "40 ważnych czasowników złożonych - sprawdź, czy znasz je wszystkie"

Zostaw wiadomość

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2019 Anglokursy.pl. All rights reserved.